Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

puzzledbypeople
4895 cd63
  Rae
Reposted fromAnnju Annju viakotfica kotfica

May 21 2015

puzzledbypeople

May 17 2015

puzzledbypeople
6872 f44e
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaseverine severine
puzzledbypeople
3319 2cd5 500

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viapinkdress pinkdress

May 14 2015

puzzledbypeople
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viakotfica kotfica

May 13 2015

puzzledbypeople
9584 b116
Reposted frommartynkowa martynkowa viadmnkam dmnkam

May 10 2015

4485 b731 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viascorpix scorpix

May 07 2015

puzzledbypeople
5409 efd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix

May 06 2015

puzzledbypeople
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera

May 03 2015

puzzledbypeople

Reposted fromlifeless lifeless viaburnmyshadow burnmyshadow

April 29 2015

puzzledbypeople
4581 17d5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
puzzledbypeople
4705 0e8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
puzzledbypeople
Można być mądrym, ale nigdy się nie będzie za mądrym i zawsze można od każdego się czegoś nauczyć, od najgłupszego. Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem. I między innymi to: który dzień jest najważniejszy? Na który dzień trzeba stawiać? Na wczoraj, na dziś czy na jutro?
— Edward Stachura
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viapinkdress pinkdress
puzzledbypeople
4972 e2cc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessclew messclew

April 28 2015

8765 cb93
Reposted fromtwice twice viaserplesniowy serplesniowy

April 19 2015

puzzledbypeople
-Zupa to niesamowite miejsce. Chciałabym by istniało takie na świecie, a najlepiej w moim mieście. Wchodzisz, są książki tak jak w bibliotece, najlepiej z zaznaczonymi ołówkiem pięknymi cytatami, herbata jak w kawiarni, lub wino oraz obrazy i zdjęcia jak na wystawie sztuki, i ludzie, ludzie, których nie obchodzi jak wyglądasz i kim jesteś, ale obchodzi ich co czujesz. 
— rozmyślenia
Reposted fromliliowadusza liliowadusza vianatelle natelle
puzzledbypeople
6711 49fe 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
puzzledbypeople
Reposted fromlifeless lifeless viakotfica kotfica
puzzledbypeople
3963 f7f8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl