Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

puzzledbypeople
7913 31af 500
Pierre Soulages, Peinture, 2001

Reposted byzielonykotallblackpandoralaneneomodalna-art
puzzledbypeople
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viasleepingsickness sleepingsickness
puzzledbypeople
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSkydelan Skydelan
puzzledbypeople
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaapluzyna apluzyna
puzzledbypeople
Nie wymyślaj kim musisz być. Bądź tym, kim jesteś.
— A.

May 15 2019

puzzledbypeople
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaagp agp
puzzledbypeople
1721 8415
Reposted byapluzynajestemjedenpchamtensyfnot-good-enoughmothsdevourerhashneomodalna-artsrcemojepandoralaneSkydelanhavingdreamsoxygeniumdotkliwielisiazupa

May 14 2019

puzzledbypeople
Jesteśmy tym, kogo udajemy, i dlatego musimy bardzo uważać, kogo udajemy.
— K. Vonnegut "Matka noc"
Reposted fromaletodelio aletodelio
puzzledbypeople
9225 9e57 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
puzzledbypeople
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaKacSousse KacSousse

May 13 2019

puzzledbypeople
5941 1778
Reposted bytacolatawysokoneupshSkydelancoookiemonsteeer
puzzledbypeople
puzzledbypeople
- lubisz muzykę?
- a lubisz oddychac?
Reposted fromzupkamleczna zupkamleczna viaKacSousse KacSousse

May 12 2019

puzzledbypeople
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapompompom pompompom

May 08 2019

puzzledbypeople
0305 4126
Reposted fromgrobson grobson vialadymartini ladymartini

May 03 2019

puzzledbypeople
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viainspirations inspirations

April 29 2019

puzzledbypeople
5347 3bed
Reposted bycalamagrostis calamagrostis

April 28 2019

puzzledbypeople
4501 f6c2
Reposted bysleepingsicknessfeniculumlonelypassengerkateistrue
puzzledbypeople
3571 f2e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini

April 24 2019

puzzledbypeople
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl