Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

puzzledbypeople
2889 f33b

October 16 2019

puzzledbypeople
2961 eea7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
puzzledbypeople
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska

October 06 2019

puzzledbypeople
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viamhsa mhsa

September 25 2019

puzzledbypeople
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul

August 13 2019

puzzledbypeople
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakotfica kotfica
puzzledbypeople
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaheavencanwait heavencanwait

August 11 2019

puzzledbypeople
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki.
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać.
A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

July 27 2019

puzzledbypeople
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamhsa mhsa

July 14 2019

puzzledbypeople
jesteś pragnieniem
co w głowie siedzi
czystym sumieniem
co w ciemności świeci
prostym pytaniem
bez odpowiedzi
to wszystko w głowie
w głowie mam
— Sorry Boys - Jesteś Pragnieniem
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapinkdress pinkdress
puzzledbypeople
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viarudosci rudosci
puzzledbypeople
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

June 30 2019

puzzledbypeople
6168 acb0
puzzledbypeople
Reposted frombluuu bluuu

June 29 2019

puzzledbypeople
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.

June 27 2019

puzzledbypeople
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"

June 26 2019

puzzledbypeople
Życie nie polega wyłącznie na babraniu się w przeszłości i walce z przeciwnościami losu. Czasem należy po prostu się nim cieszyć.
— Estelle Maskame
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialexxie lexxie

June 25 2019

puzzledbypeople

June 24 2019

puzzledbypeople
Noce są od wszystkiego. Od poznawania się i od spełniania. Od wielkich decyzji i od pożegnań. Od uśmiechów. Od łez. Od żali. Od niewypowiedzianych słów. Od spojrzeń, dotyków i pocałunków. Od zbliżania się do siebie i oddalania się. Od współodczuwania.
— Diana Sullivan
puzzledbypeople
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl