Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

puzzledbypeople
"Pytasz mnie czy warto? Ja odpowiem Ci, że zawsze, bo jeśli cholernie Ci na czymś zależy, uprzesz się i zaprzesz samego siebie, stawisz czoło swoim słabościom i przeciwieństwom losu, to możesz wszystko, a nawet więcej."
Reposted fromNicinic Nicinic vialosemyself losemyself

July 08 2015

puzzledbypeople

July 07 2015

puzzledbypeople
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vianoexist noexist
puzzledbypeople
8942 8c94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapinkdress pinkdress

July 06 2015

puzzledbypeople
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi vialexxie lexxie

June 24 2015

puzzledbypeople
puzzledbypeople
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakotfica kotfica

June 16 2015

puzzledbypeople
puzzledbypeople

June 15 2015

puzzledbypeople
9212 1698 500
puzzledbypeople
puzzledbypeople
4377 56e8 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamillys millys

June 14 2015

puzzledbypeople

June 10 2015

puzzledbypeople
0303 1073 500

June 02 2015

puzzledbypeople
8854 08af
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
puzzledbypeople
8889 4485
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
puzzledbypeople
Gdy się odechciewa żyć, nie znaczy to wcale, że się zachciewa nie żyć.
— LEC
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 01 2015

puzzledbypeople
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viacaataleya caataleya

May 25 2015

puzzledbypeople
0844 b839
Łódź
Reposted frommagnes magnes viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl